Asociaţia „GAL VLĂSIA ILFOV NORD-EST” reprezintă un parteneriat public-privat ce are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea nevoilor locale şi promovarea cooperării în vederea soluţionării acestora într-un mod cât mai eficient.

Scopul Asociației „GAL VLĂSIA ILFOV NORD-EST” îl constituie realizarea unui interes general, în sensul unei dezvoltări locale, durabile și integrate a teritoriului asociației GAL VLĂSIA ILFOV NORD-EST, în conformitate cu reglementările și recomandările instituțiilor europene în materie.

Obiectivele Asociației, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:

 • Dezvoltarea sectorului agricol în teritoriu şi creşterea competitivităţii acestuia prin sprijinirea exploataţiilor agricole.
 • Dezvoltarea economică durabilă teritoriului.
 • Dezvoltarea economică socială şi culturală sustenabilă a teritoriului.

Schimbarea scopului Asociației „GAL VLĂSIA ILFOV NORD-EST” se face numai prin hotărârea Adunării Generale.

Activitati statutare

În scopul atingerii acestor obiective, Asociația „GAL VLĂSIA ILFOV NORD-EST” va desfășura următoarele activități principale:

 • Elaborează Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Vlăsia Ilfov Nord-est si asigura implementarea acesteia cu finantare din PNDR.
 • Organizeaza si conduce procesul de animare a teritoriului, lansarea apelurilor de proiecte, evaluarea proiectelor depuse de potentialii beneficieri, selectia proiectelor, monitorizarea implementarii proiectelor si raportarile catre AM PNDR sau AFIR.
 • organizează si desfășoară cursuri de formare si pregătire profesională a locuitorilor, în special a tinerilor, a căror absolvire să fie recunoscută prin exigenta si calitatea acestora;
 • organizează stagii si seminarii de perfecționare profesionala managerilor și personalului din administrația publică locală, în țară și în străinătate;
 • organizează manifestări științifice în vederea studierii si dezbaterii problemelor teoretice si practice ale societății din zona de competență a asociației;
 • participă la conferințe, simpozioane, seminarii organizate în țară si străinătate, pe probleme ale managementului în administrația publică locală;
 • stabilește si dezvoltă colaborări cu organizații si instituții guvernamentale si neguvernamentale, naționale si internaționale si realizează eventuala afiliere sau aderare a Asociației „GAL VLĂSIA ILFOV NORD-EST” la acestea;
 • asigura editarea, tipărirea și difuzarea, prin mijloace proprii sau prin colaboratori, a cărților, revistelor, publicațiilor în domeniile de interes menționate la art. 11 și altele;
 • acordă consultanță si asistență de specialitate, la cererea unor organizații, instituții, operatori economici și altele.
 • Prin decizia CD poate elabora, depune si implementa proiecte ce vizeaza teritoriul GAL, de sine-statator sau in parteneriat cu alte ONG, institutii publice sau companii. Aceste proiecte pot obtine finantare din fonduri publice interne sau ale Uniunii Europene dar si de la alti finantatori ale caror obiective sunt convergente cu obiectivele de dezvoltare ale teritoriului GAL.
 • Editeaza materiale de informare atat in format hartie cat si in format digital.
Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search