Parteneriatul privat-public cuprinde 29 de membri din care 22 sunt parteneri privaţi şi 7 sunt parteneri publici (UAT-uri, 6 comune şi UAT Ilfov). UAT Ilfov are sediul în Bucuresti, în afara teritoriului desemnat. UAT ILFOV, în calitate de partener, a asigurat o colaborare eficientă între partenerii viitorului GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST.

Prezenţa celor 6 UAT-uri – 6 comune din nord-estul judeţului Ilfov, determină teritoriul viitorului GAL : DASCĂLU, ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, TUNARI, GRUIU, MOARA VLĂSIEI si PETRĂCHIOAIA.

Conform CS 2.1.-Ponderea partenerilor privaţi şi ai reprezentanţilor societăţii civile depăşeşte 65{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141} în parteneriat, cf. Anexei 3 la SDL – Componenţa parteneriatului, pag. 108-112 din dosar : 75,86{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141} sunt parteneri privaţi şi 24,14{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141} entităţi publice locale. Partenerii privaţi şi cei publici sunt reprezentaţi prin entităţi care au sediul social/puncte de lucru în teritoriul inclus în parteneriat, cu excepţia UAT Ilfov.

In acord cu CS 2.2.-Parteneriatul cuprinde cel puţin o organizaţie non-guvernamentală care reprezintă interesele unei minorităţi locale existente la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat, interesele etniei rome din teritoriu sunt reprezentate prin ASOCIAŢIA ROMII DIN ŞTEFĂNEŞTI, Anexa 3 – Componenţa parteneriatului la SDL, pagina 108-112 din dosar si Anexa

Documente justificative ale membrilor parteneriatului, pagina 195-239 din dosar. Populaţia de etnie romă numără 713 persoane, din care 1.648 în 3 comunităţi semnificative: Ştefăneştii de Jos-897 persoane, Petrăchioaia-302 persoane şi Tunari-449 persoane (Adresa INS, nr AS-678/16.04.2015, pag. 90-104 din dosar). Populaţia de etnie romă reprezintă 5,44{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141} din totalul populaţiei din teritoriul GAL.

Parteneriatul privat public cuprinde o formă asociativă AGRI-SUD COOPERATIVA AGRICOLĂ cu sediul în Ştefăneştii de Jos, aceasta având rol important în activitatea agricolă la nivelul întregului judeţ. (C.S. 2.6. – parteneriatul cuprinde cel puţin o formă asociativă).

Membrii cooperativei agricole deţin exploataţii agricole cu sediul în cele 6 UAT-uri care compun spaţiul eligibil LEADER.

UAT-urile componente nu au mai facut parte dintr-un alt parteneriat privat-public sau asociaţie GAL şi nu au primit finanţare PNDR-LEADER în perioada de programare 2007 – 2013. (Anexa 3 la SDL- Componenţa parteneriatului, pag. 108-112 din dosar).

Entităţile care fac parte din PARTENERIATUL PRIVAT-PUBLIC GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST, datorită omogenităţii fizico-geografice, economice şi sociale a teritoriului, pot aplica pentru finanţarea unor proiecte care corespund obiectivelor stabilite în Stategia de Dezvoltare Locală.

Membrii PARTENERIATULUI PRIVAT-PUBLIC GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST sunt entităţi juridice care desfăşoară activităţi în sectoare variate de activitate: agricultură, servicii, comerţ ca şi activităţi complementare importante pentru dezvoltarea teritoriului, acest aspect conferind caracterul integrator al SDL–ului.

Parteneriatul este compus din următoarele categorii de entităţi:

  1. 6 Unităţi Administrativ Teritoriale cu care determina teritoriul.
  2. 1 UAT cu sediul în afara teritoriului, cu preocupări administrative la nivelul întregului judeţ – UAT ILFOV (Consiliul Judeţean Ilfov).
  3. 13 agenţi economici privaţi din domeniul agricol: cultura plantelor de câmp (9), servicii auxiliare pentru agricultură (2), zootehnie – bovine pentru lapte (1) şi acvacultură (1). Toţi membrii privaţi din domeniul agricol sunt organizaţi sub formă de societăţi comerciale.
  4. 7 agenţi economici privaţi în domenii neagricole – comerţ cu material lemnos (1), comerţ cu maşini agricole (2), comerţ cu mărfuri alimentare şi nealimentare (3), comerţ cu cereale (1).
  5. O formă asociativă a fermierilor cultivatori de cereale şi plante tehnice AGRI-SUD COOPERATIVA AGRICOLA.
  6. O organizaţie non-profit a minorităţii rome, ASOCIAŢIA ROMII DIN ŞTEFĂNEŞTI. Structura parteneriatului este reprezentativă pentru structura economică şi sociala a teritoriului GAL, fiind reprezentaţi toţi actorii locali importanţi, fiecare cu o pondere corespunzătoare.

1. Entităţi în domeniul producţiei agricole

1.1. Agenţi economici privaţi în domeniul agricol – 13

1.2. Forma asociativă cu activitate agricolă – 1

Total 1: 14

2. Agenţi economici privaţi care prestează activităţi neagricole – 7

Total 2: 7

3. Entităţi publice locale

3.1. UAT comune – 6

3.2. UAT judeţean – 1

Total 3: 7

4.  Organizaţii non – profit 1

Prin  urmare  structura  de  interese  pentru  cele  4  grupuri  de  membri,  calculată procentual este:

1. Entităţi private în agricultură: 14 48,28{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141}
2. Entităţi private în domenii economice neagricole: 7 24,14{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141}
3. Entităţi publice locale: 7 24,14{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141}
4. Organizaţii non profit (ONG): 1 3,44{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141}

Entităţile private agricole cuprind 13 agenţi economici de tip societăţi comerciale (44,83{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141}) şi o cooperativă (3,45{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141}).

Dintre societăţile din domeniul agricol, producţia vegetală este reprezentată preponderent, 9 membri, reprezentând 31,03{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141}.

Zootehnia prezintă o pondere mică atât în structura membrilor GAL cât şi în structura economică a teritoriului, o singură societate, 3,45{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141}.

Domeniile neagricole sunt reprezentate semnificativ, 24,14{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141}, justificând importanţa acestui sector, cu perspectiva de creştere, asigurând o diversificare a economiei rurale locale şi implicit o oportunitate de dezvoltare armonioasă şi durabilă a teritoriului.

Membrii cu interese în dezvoltarea agricolă vor fi stimulaţi pentru diversificarea activităţii în direcţia sectoarelor agricole cu potenţial de creştere, în special în legumicultură, dar şi pentru abordarea unor domenii neagricole.

După constituirea Asociaţiei GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, organele de conducere stabilite vor facilita participarea directă a membrilor la luarea deciziilor.

Adunarea Generală a viitorului GAL formată din reprezentanţi ai partenerilor privaţi ai unor sectoare variate de activitate, ai societăţii civile şi ai membrilor din sectorul public va fi organismul care va asigura implementarea etapelor strategiei. Fiecare categorie de membri (grup de interese) va avea un procent proporţional de reprezentativitate, care nu va depăşi 49{f3a09a873f0f4e23367ff3b63b775f911a6040c16da62261a28a7f3fd5161141} din dreptul de vot.

Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a parteneriatului vor fi delegate către Consiliul director sarcinile executive legate de gestionarea activităţilor viitorului GAL. Consiliul director este organismul responsabil de gestionarea, administrarea si reprezentarea parteneriatului. In acest mod este configurat un organism flexibil şi operativ, care va permite rezolvarea problemelor apărute pe parcursul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Start typing and press Enter to search